Kişisel Bilgiler

Eğitim Durumu: Maliye Anabilim Dalı, Yüksek Lisans

Doğum Tarihi: 21.08.1986

Doğum Yeri: İzmir 

Eğitim Bilgileri

Sakarya Üniversitesi (Yüksek Lisans)  2010-2012, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı

Anadolu Üniversitesi (Lisans) 2005-2007, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü

Celal Bayar Üniversitesi (Ön Lisans) 2003-2005, Salihli Meslek Yüksekokulu, Mahalli İdareler Programı

Karşıyaka Vali Erol Çakır Lisesi (Lise) 2000-2003, Türkçe-Matematik Bölümü 

Yabancı Dil Bilgileri

Temel seviyede İngilizce. 

İş Tecrübesi

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir – Bağımsız Çalışan SMMM
Ramiz Akın TUNCA Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik Bürosu 
Konak-İzmir 
01.2018-….
Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirlik bürosunun kurucusudur.
 
Mali ve İdari İşler Müdürü
Egem Un Pazarlama ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Turgutlu-Manisa 
01.2015-01.2018
Buğdaycı Un Gıda Nak. İnş. Paz. ve Tic. A.Ş. ‘nin iştiraki olarak tescil edilen Egem Un Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş. ‘de idari, mali ve finansal konularda birinci yetkili olarak yaptığı çalışmalardaki başlıca sorumlulukları: Yönetim muhasebesi ve maliyet muhasebesinin (cost control) sevk ve idaresi, stok sayım ve değerlemeleri, üretim ile ilgili reçetesel sürecin muhasebe ile uyumlaştırılması, bütçe ve finansal raporların kontrolü ve yorumlanması, nakit akışı yönetimi, bilanço analizi ve mali tablo bilgilerinin raporlanması, banka hareketleri takip ve kontrolleri, resmi kurumlarla ilişkilerin sürdürülmesi, insan kaynakları ve personel işlemlerinin kontrol ve idaresi, yasal bildirge ve beyannamelerin kontrolü, tahakkuku ve ödenmesi, muhasebe ve idari işler personelinin organizasyonu olmak üzere özetlenebilir. İlgili görevinden, bağımsız çalışmak üzere ayrılmıştır. 
 
Mali İşler Müdürü
HYT Lojistik Petrol Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Bornova-İzmir
08.2013-01.2015
Dünyanın en büyük gemi hatlarının konteyner depoculuğu ve kara lojistiğini sağlayan şirkette, muhasebe ve mali işler süreçlerini yeniden tanımladı, ve revize etti. Mali müşavirlik hizmetlerinin tamamını sağladı. Satın alınan yazılımın uyarlama çalışmaları tamamlandıktan sonra; grup şirketlerinin yeni yatırımında, mali işler sistemini kurmak için tam zamanlı devam ettiği görevinden ayrıldı.
 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir-Bağımlı Çalışan SMMM
Yüksel Tezcan Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 
Menemen-İzmir
12.2010-08.2013
Ana faaliyet konusu, un imalatı olan ve başta ‘Tezcan Un’ tescilli markası ile yurtiçinde ve yurtdışında satış yapan firmanın fabrikası İzmir-Menemen ’dedir. Şirkette, ithalat, ihracat, dahilde işleme ve teşvik uygulamaları yürütülmektedir. 2010 yılındaki zorunlu askerlik hizmetinden kısa süre sonra, bu kuruluştaki hizmetine başladı. Fabrikadaki görevleri; tedarik belgelerinin muhasebe kontrolleri, finansman bölümüne ait işlemlerin muhasebe kayıtlarının kontrolü, sevkiyat bölümünden kesilen faturaların ve vezneden yapılan işlemlerin muhasebe entegrasyonundan sonra muhasebe fişleri vasıtasıyla incelenmesiyle birlikte ilgili hesaplara intikalinin kontrolü, fabrikaya ait tüm beyanname ve bildirimleri hazırlamak, insan kaynakları bölümüne mevzuat ve bordrolama konularında destek vermek, maliyet muhasebesi uygulayarak aylık bazda envanter ve maliyet çalışmaları yapmak, kurumlar vergisi beyannamesi tam tasdik, indirimli oran ve ihracat  işlemlerinden kaynaklı KDV iadesi raporlarının hazırlanması aşamasında şirket Yeminli Mali Müşavirine destek vermektir.
 
Genel Muhasebe ve Denetim Sorumlusu
Ymm. Mustafa ÜNGÖR
Konak-İzmir
12.2007-04.2010
2007-Kasım döneminde Smmm staja başlama değerlendirme sınavını kazanması ile birlikte yardımcı eleman olarak başladığı görevinden, 2010 yılında zorunlu askerlik hizmeti dolayısıyla ayrıldı. Başlıca sorumlulukları; Smmm kısmı ile ilgili olarak: Mükelleflerden gelen belgelere göre defter kayıtlarını yapmak, ilgili dönem beyannamelerinin tamamını hazırlamak, aylık maaş bordrolarını oluşturmak, maaş bordrolarına göre sigorta primi tahakkuklarını yapmak, Sosyal Güvenlik Kurumu, Ticaret Sicil Memurluğu ve Vergi Dairelerinde olan her türlü işlemin takibini yapmaktı. Ymm kısmı ile ilgili olarak: Karşıt inceleme tutanaklarının ve bilgi isteme yazılarının hazırlanması, tam tasdik ve KDV iade raporlarının yazılıp Ymm kontrolünden sonra vergi dairelerine teslimleri ve şirketlerin bünyesinde gerçekleştirilen denetimlere sorumlu olarak katılmaktı. Büroya ait tahsilat ve tediye işlemlerini takip etmek ayrıca ilgilendiği işler arasındaydı. 
  

Bilgisayar Bilgileri

Microsoft Windows 98/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10, Word-Exel-Power Point-Access, Netsis Entegre 6, Netsis Fusion@6, Netsis Standart 7.0, Netsis Standart 8.0, Netsis İnsan Kaynakları, İşletme ve Sabit Kıymet, Soft Lojistik Sektörü Kurumsal Kaynak Planlaması Yazılımı (Enterprise Resource Planning - ERP), Turquaz Muhasebe Programı başta olmak üzere her türlü software kullanımı. 

Sertifika Bilgileri

Netsis Onaylı Destek Uzmanı Sertifikası 

Netsis Yazılım San. ve Tic. A.Ş.,Temmuz 2014

Uluslararası Lojistik Yönetimi Eğitim Sertifikası 

Ege İhracatçı Birlikleri, Eylül 2013

Kariyer.net Kullanımı Eğitim Sertifikası

Kariyer.net Eğitim Birimi, Şubat 2013

Küçük ve Orta Boy İşletmeler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Eğitim Sertifikası

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Haziran 2012

Türk Ticaret Kanunu Eğitim Sertifikası 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği, Haziran 2012

ARDEB Çağrı Programları Eğitim Sertifikası

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Haziran 2012
 

İnovasyon Yönetimi Akademisi Eğitim Programı Sertifikası 

Ege İhracatçı Birlikleri, Nisan 2012

Dış Ticaret Muhasebesi Eğitim Sertifikası

Ege İhracatçı Birlikleri ve KPMG Türkiye, Aralık 2011

T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Takdir Belgesi

T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 551. İstihkam İnşaat Tabur 1’nci İnşaat Bölük Komutanlığı, Eylül 2010

T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Üstün Hizmet Belgesi

T.C. Kara Kuvvetleri Komutanlığı 551. İstihkam İnşaat Tabur 1’nci İnşaat Bölük Komutanlığı, Eylül 2010 

Dış Ticaret Eğitim Programı Katılım Sertifikası 
 
Ege İhracatçı Birlikleri ve IGEME, Aralık 2009  
 

Ruhsat Bilgileri

İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Oda Sicil No: 6966

Ruhsat No: 35265120

Kaşe No: 46015

Konak V.D. 23672140836

İsmet Kaptan Mah. 1385 Sk. No:3/48 Konak-İzmir