Başbakanlık
 
Danıştay Başkanlığı
 
Yargıtay Başkanlığı
 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası   
 
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu  
 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı   
 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  
 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 
Emniyet Genel Müdürlüğü
 
E-Devlet
 
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği  
 
Ege İhracatçı Birlikleri   
 
Ege Bölgesi Sanayi Odası    
 
İzmir Ticaret Odası     
 
İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası