Yönetim Danışmanlığı


Büromuz, iş sahibi, yatırımcı ve girişimcilere özel; işlerini büyütmek ve sürdürülebilir kılmak adına aşağıdaki konularda danışmanlık sağlamaktadır:

Dış ticarete başlayacak işletmeler için ön hazırlık hizmetleri,

Dahilde ve hariçte işleme rejimi danışmanlığı,

Serbest bölgeler ile ilgili danışmanlık faaliyetleri,

Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimci ve şirketlerin, kendi yapılarına uygun olarak teşviklerden ve nakit desteklerden maksimum düzeyde faydalanabilmelerine yönelik danışmanlık hizmetleri verilmesi,

Kurumsal performans yönetimi hizmetleri,

Kurum stratejisi oluşturma ve kurum prosedürlerinin yazılı hale getirilmesi (şirket ve aile anayasalarının hazırlanması) hizmetleri,

Maliyet optimizasyonu hesaplamaları (maliyet muhasebesi –cost control- uygulamaları),

Finans ve hazine işlemleri danışmanlığı,

Yatırım teşvik belgesi alınması ve yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri danışmanlığı,

Yönetim muhasebesi ve bütçeleme danışmanlığı,

Vergi planlaması hizmetleri.