Vergi Beyannamelerinin Düzenlenmesi


Büromuz, 01.06.1989 Tarih ve 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca; gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelere aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

Vergi mükelleflerinin; mükellefiyete esas olacak tüm beyan ve bildirimlerinin, ilgili mevzuata uygun olarak tahakkuk ettirilmesi,

Vergi hesapları ve vergi beyannamelerinin incelenmesi,

Vergi durumu raporlaması.