Uygunluk Denetimleri


Büromuz; İlgili mevzuat, kanun hükümleri ve işletmenin (müşterimizin) kuralları çerçevesinde aşağıdaki denetim ve kontrol hizmetlerini sağlamaktadır: 
 
İşletmenin mali işlemlerinin ve faaliyetlerinin; işletme yönetimi, yasama organı ya da diğer yetkili kişi ve kuruluşlarca belirlenmiş yöntemlere, kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla incelenmesi hizmetleri,
 
Vergi revizyonunda, işletmelerin uymak zorunda olduğu belge düzenine ya da diğer usule ilişkin düzenlemelerin yer aldığı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uyulup uyulmadığına ilişkin denetim hizmetleri,
 
İç işlem olarak, işletme yönetimi tarafından uyulması zorunlu kılınan usul kurallarına uyulup uyulmadığına ilişkin denetim hizmetleri,
 
İş Kanunu ve SGK mevzuatına uygunluk denetimleri.