Ücret Bordrosu ve Personel Hesaplamaları Hizmeti


Büromuz, 22.05.2003 Tarih ve 4857 Sayılı İş Kanunu; 20.04.1967 Tarih ve 854 Sayılı Deniz İş Kanunu; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında aşağıdaki hizmetleri vermektedir: 

Bordro ve sosyal güvenlik mevzuatı konularında danışmanlık,

SGK E-Bildirgelerinin tanzimi,

İhbar, kıdem ve diğer tazminat yükümlülüklerinin hesaplanması,  

İşe giren ve işten ayrılan personeller ile ilgili yasal süreçlerin gerçekleştirilmesi,

Bordro ve ücret hesap pusulası raporlarının hazırlanması,

Ücret bordrosu ve personel işlemlerine ilişkin tüm hesaplamaların, mevzuata uygun olarak muhasebe kayıtlarına alınması.