Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İçin Teknoloji Danışmanlığı


Ülkemizin ticaret hayatı ve mali sisteminin, olgunlaşan teknolojik gelişmeler doğrultusunda; elektronik bir yeniden dönüşüm süreci içerisinde, olduğu söylenebilir.
Büromuz, bu yeniden dönüşüm sürecinde işletmelere ve vergi mükelleflerine teknolojik süreçlerde mali mevzuat ve muhasebe sistemlerinin uyumlaştırılması perspektifinde danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.
 
Bu çerçevede aşağıdaki hizmetleri vermekteyiz,
 
İşletmeler için doğru mali işler ve kaynak planlama yazılımlarının seçilmesi,
 
E-fatura ve e-defter süreçlerinin organize edilmesi,
 
Yasal defter kayıtları ile ticari sistem kayıtlarının uyumunun sağlanması ve kontrol edilmesi.