Muhasebe Hizmetleri


Büromuz, 01.06.1989 Tarih ve 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca; gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerinin tutulması, bilanço ve gelir tablolarının tanzimi hizmetlerini vermektedir. 

Standart muhasebe hizmetlerimize ilave olarak, aşağıdaki hizmetler de verilmektedir: 

Hesap planlarının oluşturulması, 

Grup hesaplarının tek düzen hesap planına uygun hale getirilmesi, 

Otomatik veri aktarımı (entegre sistem) ve raporlama formatlarının oluşturulması,     

Yönetim raporlaması,

Muhasebe kontrol hizmetleri,

Duran varlık muhasebesi, kayıt ve raporlaması.