Mali Hukuk Hizmetleri


Büromuz, müşterilerimize aşağıdaki konularda danışmanlık sağlamaktadır:
 
Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku, E-Ticaret Hukuku alanlarında danışmanlık hizmeti vermek,
 
Her türlü sözleşmenin taslak çalışmalarını yapmak ve bunlar hakkında mütalaa vermek,
 
İrtibat büroları kuruluşu hizmetleri,
 
Şube kuruluşu hizmetleri,
 
Şirket kuruluşu hizmetleri (ana sözleşme danışmanlığı),
 
Şirketlere ilişkin her türlü belge ve evrakın, özellikle joint venture, ortaklar arası sözleşmeler, hisse satış sözleşmeleri, kredi ve kira sözleşmelerinin hazırlanması,
 
Şirketlerin yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının hazırlıklarının yapılması,
 
Birleşme, bölünme, devralma ve rekabet hukukuna uygunluk konularında danışmanlık hizmetlerinin sağlanması.