İş ve SGK Hukuku Hizmetleri


Büromuz, müşterilerimize aşağıdaki konularda danışmanlık sağlamaktadır:
 
4857 Sayılı İş Kanunu; 20.04.1967 Tarih ve 854 Sayılı Deniz İş Kanunu; 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili danışmanlık hizmetleri,
 
İş sözleşmelerinin hazırlanması,
 
Özlük dosyalarının hazırlanması ve kontrolü,
 
Yıllık ücretli izin hesaplamaları,
 
Çalışma kontrol çizelgeleri ve aylık puantaj cetvellerinin tanzimi ve kontrolü,
 
Fazla mesailerin hesaplanması ve kontrolü, 
 
İş sözleşmelerinin, İkale yolu ile sona erdirilmesi hizmetleri.