Fizibilite Raporu ve İş Planı Yazımı


Büromuz, yeni yatırım fikirlerine sahip girişimciler için yatırım fikirlerinin kapsamına göre fizibilite raporu ve/veya iş planı yazılması konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir. İş fikriniz için hangisinin uygun olduğuna, aşağıdaki bilgilere göre karar verebilirsiniz.
 
İş Planı: Bir iş fikrinin sonuca ulaşması için gidilecek yolun ve o yolda karşılaşılması muhtemel engellerin belirtildiği rapordur.
 
Üç temel soruya cevap vermesi beklenir:
 
1) Ne yapılacak?
 
2) Kim ile yapılacak?
 
3) Nasıl yapılacak?
 
Sadece ‘getirinin’ artması için yazılmaz, ‘götürünün ‘ azalması için de yazılabilir. Büyük bir işi oluşturan, küçük kısımların ‘performans idaresi’ için de yazılabilir. Regülasyonlar, sermayenin maliyeti ve yatırımın makroekonomi ile ilişkisi gibi konulara ya hiç değinilmez ya da yüzeysel geçilir. ‘Satış tekniği ve faaliyeti yapacak kişilerin geçmişi’ veya ‘tasarruf tekniği ve faaliyeti yapacak kişilerin geçmişi’ başlıklarında detaylı şekilde bilgi verilir.
 
Bu şekli ile küçük çaplı veya kişisel girişimlerin, organizasyonunda kullanılırsa daha yararlı olur. Kobi ve/veya esnaf girişimi projeleri için idealdir. Büyük çaplı iş fikirleri için, fizibilite raporu tanzim edilmesi daha uygun olacaktır. 
 
Fizibilite Raporu: Büyük çaplı yatırımların hayata geçirilmeden önceki simülasyonudur. ‘Yapılabilirlik’ raporu olarak da tanımlanabilir.
Üretim (mamul veya hizmet), satış ve yönetim gibi fizibiliteye konu faaliyetin tüm uzmanları; kendi alanlarında detaylı bilgiler verir, bu bilgiler raporu yazan tarafından belli bir disiplin içerisinde ‘bütün’ hale getirilir. En nihayetinde, sermayenin maliyeti perspektifi ile rapor sonuca bağlanır. Raporu okuyan taraflar, yatırım riskine karşılık fırsat maliyeti unsurunu da göz önünde bulundurarak, elde edilecek getirinin yatırıma değer olup olmayacağına karar vermeye çalışırlar. 
 
Üç temel unsuru taşıması gerekir:
 
1) Proje bütçesi.
 
2) Termin (zaman planı).
 
3) Yatırımın geri dönüş süresi.
 
Bir raporun fizibilite raporu olması için, asgari olarak yukarıdaki üç unsuru bünyesinde barındırması gerekir. 
Bu tanımlara göre her fizibilite raporu bir iş planıdır; ancak her iş planı bir fizibilite raporu değildir. 

 

Devlet Destekleri İçin Proje Uygulamaları

Büromuz, başta KOSGEB ve TÜBİTAK destekleri olmak üzere, tüm kamu kuruluşlarının sübvansiyonlarını kapsayacak şekilde; yeni kurulacak ve kurulmuş işletmelere, tüm girişimci ve/veya yatırımcılara devlet desteklerinin koşullarını sağlamak konusunda danışmanlık hizmeti vermektedir.